KSh20,000,000
NAIROBI, Nairobi Area
KSh850,000
Nyandarua, Central
yes
KSh100,000
Nairobi, Nairobi Area
KSh13,000,000
Mombasa, Coast
KSh12,500,000
Mombasa, Coast
KSh45,000,000
Nairobi, Nairobi Area